Baltijas jūras reģiona apskats - 2011.g. 19.oktobris
Neskatoties uz ātruma samazināšanos, Baltijas jūras reģions turpina augt – peļņu nesošas biznesa iespējas ir jāatrod!
  • Baltijas jūras reģiona IKP šogad pieaugs par 3.6%, bet līdz ar lēnāku pasaules ekonomikas attīstību sagaidām 2.6% izaugsmi nākošgad un 2.9% 2013.gadā. Neskatoties uz ātruma samazinājumu, izaugsme joprojām gaidāma straujāka, nekā citās Eiropas daļās.

  • Mūsu strukturālais indekss – Baltijas jūras reģiona indekss – rāda, ka reģiona uzņēmējdarbības vide un konkurētspēja joprojām ir stipra (7 no 10). Izglītība ierindojas augstu, bet ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, īpaši uzņēmējdarbības, darba tirgus un nodokļu jomās.
PDF Baltijas jūras reģiona apskats - 2011. g. 19.oktobris
PDF Baltijas Jūras reģiona apskats - prezentācija

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)