Swedbank pētījumi - June 18, 2013
Pērn mājsaimniecību ienākumi auguši visā Latvijā, bet Latgale un Vidzeme joprojām atpaliek
  • Strauja ekonomikas izaugsme 2011-2012.gg. veicināja mājsaimniecību ienākumu kāpumu, tomēr tas nebija vienmērīgs Latvijas reģionu starpā. Ienākumu nevienlīdzība starp reģioniem saglabājas, turklāt izskatās, ka pērn kopējie mājsaimniecību ienākumi auga lēnāk tieši mazāk attīstītos reģionos. 

  • Lai veicinātu straujāku mājsaimniecību ienākumu kāpumu visos reģionos un mazinātu reģionālo nevienlīdzību, ir svarīgi gan mudināt uzņēmējus radīt jaunas darba vietas (piemēram, spēcināt sabiedrisko infrastruktūru un pakalpojumus, koncentrējot resursus ekonomiski spēcīgos reģionu centros), gan uzlabot iedzīvotāju spēju šīs darbavietas aizpildīt (piemēram, uzlabot izglītības kvalitāti un veicināt darbaspēka mobilitāti, kas palielina izredzes atrast darbu). 

  • Latgale nav vienīgais „rūpju bērns”. Piemēram, Vidzemē mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir vien nedaudz lielāki, turklāt abos reģionos proporcionāli lielāka ienākumu daļa nekā citos reģionos nāk no pensijām. Pašlaik notiek karstas diskusijas par to, kā mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzību. Taču tas jādara, ņemot vērā arī reģionālo perspektīvu, un noteikti neaprobežojoties ar nodokļu politiku un pabalstu sistēmu vien.

 

Pilns pētījums angliski ir pieejams šeit

PDF Swedbank pētījums - 2013.g. 18.jūnijs (kopsavilkums)

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 

________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvaldes izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)