Swedbank pētījumi - 2012.g. 2.augusts
Vai Māstrihtas kritēriju izpilde eiro ieviešanai 2014.gadā ir ”iespējamā misija” Latvijai un Lietuvai?

Inflācija un budžeta deficīts bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī gada martā Latvija un Lietuva vēl nekvalificējās eiro ieviešanai – to parādīja Eiropas Centrālās Bankas (ECB) un Eiropas Komisijas (EK) konverģences ziņojumi. Tomēr nākamā gada sākumā abām valstīm ir labas izredzes izpildīt Māstrihtas kritērijus. Vislielākā neskaidrība pašlaik ir par valdības obligāciju procentu likmju kritērija izpildīšanu.

Latvija ir izvirzījusi mērķi pievienoties eiro zonai 2014.gadā, un politiķu apņēmība to sasniegt ir liela. Lai gan Lietuvas valdība arī vairākkārt izteikusi vēlmi pievienoties Eiropas Monetārajai Savienībai (EMS), atšķirībā no Latvijas tas nav oficiāli izvirzīts kā nacionālais mērķis. Šā gada oktobrī gaidāmo Lietuvas parlamenta vēlēšanu gaisotnē kaimiņvalsts politiķi izvairās runāt par nepopulāro eiro tēmu. Visticamāk, Lietuva izlems par to, vai izvirzīt eiro ieviešanu 2014.gadā par valsts mērķi, tuvāk šī gada beigām – atkarībā no tā, kādas būs izredzes izpildīt Māstrihtas kritērijus un kāda būs situācija pašā eiro zonā.

Politikas veidotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā joprojām jācenšas izpildīt Māstrihtas kritērijus – tas ir svarīgi priekš valsts ekonomiskās stabilitātes un sabalansētas izaugsmes neatkarīgi no nākotnes lēmuma par iestāšanos eiro zonā. Pat ja 2013.g. sākumā kritēriji tiek izpildīti, gan Latvijai, gan Lietuvai ir iespēja atlikt eiro ieviešanu, ja situācija eiro zonā strauji pasliktinās un nav panākts pietiekams progress fundamentālu problēmu risināšanai. Tas nozīmē, ka rūpīgi jāseko eiro zonā notiekošajam. Turklāt svarīgākais ir nevis īstermiņa svārstības finanšu tirgos, bet virzīšanās uz eiro zonas institucionālā ietvara sakārtošanu (piemēram, vienota banku regulatora izveide, palīdzības fonda efektīva darbība utt.) un pasākumi makroekonomiskas nesabalansētības mazināšanai EMS dalībvalstu starpā.

PDF Swedbank pētījums - 2012.g. 2.augusts (kopsavilkums)
Link Pilns pētījuma teksts angliski

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)