Latvijas ekonomika - 2014.g. 8.maijs
Uzņēmumi kūtri investēt inovācijās, vajadzīgs izrāviens
  • Uzņēmumi investē ļoti maz pētniecībā un attīstībā (P&A)
  • Inovāciju aktivitāti apgrūtina augstas izmaksas, līdzekļu trūkums
  • Ja politikas veidotāji neieviesīs skaidru rīcības plānu, Latvija turpinās atpalikt

Uzņēmumi investē ļoti maz pētniecībā un attīstībā (P&A)

Latvija atpaliek no pārējām ES valstīm inovāciju jomā. 2012.gadā Latvijā ieguldījumi P&A sasniedza aptuveni 0.7% no IKP, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES. Bažas rada tas, ka uzņēmumu tēriņi P&A ir bijuši jo īpaši zemā līmenī – zem 0.2% no IKP, t.i., sešas reizes mazāk nekā ES vidēji. Uzņēmumu inovācijas ir ļoti zīmīgas, jo tās drīzāk nekā valsts sektora inovācijas rada komercializējamus produktus/pakalpojumus, līdz ar to palielinot ieņēmumus, pievienoto vērtību un veicinot ekonomikas izaugsmi. Taču 2010.gadā aptuveni 70% uzņēmumu neveica inovācijas, un lielākā daļa inovāciju aktivitātes Latvijā pēdējos gados bijusi sabiedriskā sektora rokās. „Vecajā” Eiropā aina ir pavisam citādāka – tieši paši uzņēmumi ir galvenie P&A aktivitātes virzītāji.

Inovāciju aktivitāti apgrūtina augstas izmaksas un līdzekļu trūkums

Uzņēmumi min augstās inovāciju izmaksas un līdzekļu trūkumu kā galvenos iemeslus, kas kavē inovāciju aktivitāti, tāpat arī sadarbības trūkumu starp uzņēmumiem, valsti un akadēmisko sektoru. Valdība ir veikusi dažus pasākumus, lai risinātu šo jautājumu, piemēram, izveidojot kompetenču centrus, īstenojot klasteru programmu un no 2014.gada vidus piemērojot nodokļu atvieglojumu P&A izdevumiem.

Ja politikas veidotāji neieviesīs skaidru rīcības plānu, Latvija turpinās atpalikt

Latvija ir noteikusi vairākus valsts mēroga mērķus attiecībā uz inovācijām, piemēram, sasniegt P&A izdevumus 1.5% apmērā no IKP 2020. gadā. Tomēr valdībai pagaidām nav konkrēta rīcības plāna, kā sasniegt šos mērķus. Konkrēti ilgtermiņa plāni par to, uz kādiem valsts atbalsta pasākumiem uzņēmumi var paļauties, veicinātu uzņēmumu ieguldījumus izpētē. Ja valsts pasākumi saglabāsies vērsti īstermiņā ar lielu administratīvo slogu, uzņēmumi diez vai to uzskatīs par veicinošu stratēģiju attiecībā uz ieguldījumiem P&A, kas jau pēc savas būtības ir saistīti ar nenoteiktību un risku.

 

PDF Latvijas ekonomika - 2014.g. 8.maijs

Vairāk informācijas:Kristilla Skrūzkalne, 67445844, kristilla.skruzkalne@swedbank.lv

----------------------------------------------------------

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Makroekonomikas pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)