Latvijas ekonomika - June 2014
Apstrādes rūpniecība atkal aug, bet jāražo gudrāk, ceļot pievienoto vērtību ātrāk
  • Mirkļa vājums apstrādes rūpniecībā šī gada janvārī
  • Turpmākajos mēnešos gaidāma lēna izaugsme, bet pastāv riski saistībā ar Krieviju
  •  Ražotāji lēni kāpj augšup pa pievienotās vērtības kāpnēm

 

Mirkļa vājums apstrādes rūpniecībā šī gada janvārī

Pēc krituma šī gada janvārī apstrādes rūpniecības izlaide turpmākajos mēnešos atkopās un janvārī-aprīlī kopumā bija par 1.8% lielāka nekā gadu iepriekš. Vairums rūpniecības nozaru aug, izņēmums ir metālu ražošana. Negatīvais bāzes efekts no Liepājas Metalurga darbības apturēšanas pērnā gada pavasarī pakāpeniski sāk izzust, bet 2014.gada sākumā tika pieteikta maksātnespēja vēl vienam nozares uzņēmumam. Līdz ar to metālu ražošanas nozare pēdējā gada laikā ir lielā mērā izgaisusi.

Turpmākajos mēnešos gaidāma lēna izaugsme, bet pastāv riski saistībā ar Krieviju

Prognozējams, ka ārējais pieprasījums šogad pieņemsies spēkā: mēs sagaidām kritumu Krievijā un Ukrainā, bet atkopšanās Eiropā to kritumu nokompensēs. Tas kopā ar noturīgo iekšzemes pieprasījumu veidos labu pamatu apstrādes rūpniecības izaugsmei. Ražotāju konkurētspēja arī saglabājusies laba. Gaidāms, ka investīcijas arī pieaugs, lai mazinātu ražotāju jaudu ierobežojumus un risinātu darbaspēka pieejamības jautājumu. Ražotājiem ir arī rocība investēt, jo to bilances ir uzlabojušās (piemēram, parāda slogs ir mazinājies) un rentabilitāte vēl arvien laba. Mēs paredzam 3-4% apstrādes rūpniecības izlaides kāpumu šogad, bet pastāv riski, kas saistīti ar notikumiem Krievijā un Ukrainā.

Ražotāji ļoti lēni kāpj augšup pa pievienotās vērtības kāpnēm

Ir svarīgi „ražot gudrāk”, lai stiprinātu apstrādes rūpniecības izaugsmi. Nepieciešama virzīšanās uz tehnoloģiski attīstītākām nozarēm un sarežģītākiem produktiem. Ir dažas pazīmes, ka tas lēnām notiek, bet vēl tāls ceļš ejams līdz vēlamajam progresam. Politikas atbalsts varētu paātrināt šo procesu – lai arī jau tika veiktas dažas pozitīvas izmaiņas, vēl joprojām daudz paliek neizdarīts. Jo īpaši tas skar izglītības sektora reformas, kas uzlabotu profesionālās un augstākas izglītības kvalitāti, stiprinātu sadarbību starp akadēmisko, biznesa un valsts sektoriem, un atbalstītu inovācijas.

PDF Latvijas ekonomika - 2014.g. jūnijs

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 

________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Makroekonomikas pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)