Latvijas ekonomika - 2014.g. 3.februaris
Parādsaistību slogs turpina mazināties
  • Parādsaistību slogs turpina sarukt
  • Nefinanšu uzņēmumu jaunā kreditēšana stagnē
  • Nepārdomāti politikas lēmumi var kavēt kreditēšanas atgūšanos

Parādsaistību slogs turpina mazināties − kredītportfelis sarūk, ienākumi aug

Ekonomikas atgūšanās notiek, neskatoties uz kredītportfeļa samazinājumu – parādsaistību sloga samazināšanās pakāpeniski kļūst lēnāka, tomēr vēl turpinās. Pēdējos trīs gadus parādsaistību slogs kritis gan dēļ kredītportfeļa samazināšanās, gan dēļ augošiem ienākumiem. No pirmskrīzes maksimuma rezidentu kredītportfelis ir sarucis par trešdaļu. 2013.gada 3.ceturksnī kredītportfelis bija par 7.4% mazāks nekā pirms gada (ja izslēdz problēmkredītus – par 4.9%). Kredītportfeļa sarukšanu nosaka problēmkredītu norakstīšana, esošo kredītu amortizācija un vārga jaunā kreditēšana, jo aizņemšanās un aizdošana vēl arvien ir diezgan piesardzīga.

Nefinanšu uzņēmumu jaunā kreditēšana stagnē, mājsaimniecību atgūstas, bet no zema līmeņa

Nefinanšu uzņēmumu kredītportfelis turpina sarukt. 2013.g. pirmajos 9 mēnešos amortizācija un kredītu norakstīšana bija straujāka, nekā gadu iepriekš, jaunā kreditēšana bija aptuveni iepriekšējā gada līmenī, ko veicināja gan piedāvājuma, gan pieprasījuma puses faktori. Mājsaimniecību kredītportfeļa sarukums pakāpeniski kļūst lēnāks. Pieaugot nodarbinātībai un algām, mājsaimniecības jūtas drošāk aizņemties un pēdējā laikā samērā strauji ir pieaugusi jaunā kreditēšana, tiesa, no ļoti zemas bāzes. Mājsaimniecību kredītu norakstīšana un esošo kredītu amortizācija joprojām ir lielāka par jauno kreditēšanu, un mājsaimniecību parādsaistību slogs turpinās sarukt ilgāk nekā nefinanšu uzņēmumiem.

Nepārdomāti politikas lēmumi var kavēt kreditēšanas atgūšanos

Pēc dziļas finanšu krīzes ir tipiski novērot parādsaistību sloga samazināšanos, un Latvija šajā ziņā ir uzskatāms piemērs. Tomēr valdības loma šajā procesā bieži ir izšķiroša – ja politikas lēmumi tiek pieņemti nepārdomāti, tie var kavēt kreditēšanu un līdz ar to ekonomikas atkopšanos kopumā.

PDF Latvijas ekonomika - 2014.g. 3.februaris

Vairāk informācijas:Kristilla Skrūzkalne, 67445844, kristilla.skruzkalne@swedbank.lv

----------------------------------------------------------

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Makroekonomikas pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)