Latvijas ekonomika - 2013.g. 22.maijs
No uzplaukuma līdz lejupslīdei un atpakaļ pie izaugsmes: ienākumi uz iedzīvotāju virs pirmskrīzes līmeņa, taču trūcīgākos riskē atstāt novārtā
  • Pēc straujas un dziļas recesijas Baltijas valstu ekonomikās atkal vērojama izaugsme. Izaugsmes pamatā ir eksports, tā apjomi ir auguši, tāpat arī eksportējošo nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā. Izzuduši neilgtspējīgie tekošā konta deficīti. Mazinājusies ienākumu plaisa salīdzinājumā ar ES vidējo līmeni – ņemot vērā pirktspējas atšķirības, IKP uz vienu iedzīvotāju ir pārsniedzis uzplaukuma laikos sasniegto līmeni. Lielāko progresu no 2004. līdz 2011.gadam ienākumu konverģences ziņā uzrādījusi Lietuva, tuvojoties Igaunijai un attālinoties no Latvijas.

  • Igaunija šobrīd ieņem līderpozīciju: tai ir iekļaujošākais darba tirgus, augstākā reālā vidējā neto darba alga un tās sociālā sistēma ir atbalstošākā. Lietuva, šķiet, uzrādījusi vislielāko progresu no 2004. līdz 2011.gadam un tuvojas Igaunijai. Pēdējos gados tā būtiski samazinājusi darbaspēka nodokļu slogu un ienākumu nevienlīdzību, turklāt arī bezdarba slazds samazinājies zem ES vidējā līmeņa. Tomēr, nodarbinātības līmenis Lietuvā joprojām ir zemākais Baltijas valstu vidū. Tikmēr Latvija atpaliek no Igaunijas un Lietuvas, un dažās jomās, piemēram, darbaspēka nodokļu sloga un ienākumu nevienlīdzības ziņā, atšķirība starp Latviju un pārējām Baltijas valstīm ir palikusi vēl izteiktāka. 

  • Visām trijām Baltijas valstīm nepieciešamas savlaicīgas un labi pārdomātas strukturālās reformas, lai ilgtspējīgā un iekļaujošā veidā (skarot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku) palielinātu ienākumu līmeni un tuvotos turīgākajām valstīm.
PDF Latvijas ekonomika - 2013.g. 22.maijs

Vairāk informācijas: Mārtiņš Kazāks, 67445859, martins.kazaks@swedbank.lv

 ----------------------------------------------------------

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)