Latvijas ekonomika - July 2013
ES recesija apcērp spārnus eksporta lidojumam. Lai turpinātu strauju izaugsmi, jāsargā un jāuzlabo konkurētspēja
  • 2013.gada pirmajā ceturksnī turpinājās spēcīga izaugsme, Latvijas ekonomikai pieaugot par 1.4% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 3.6% gadā. Taču, kā jau tika gaidīts, eksporta izaugsme sabremzējās – gada pieaugums palēninājās līdz 2.9% no vidēji 8.3% pērn. Eksportētājus negatīvi ietekmēja recesija ES un pasaules ekonomikas vārgums.

  • Latvijas konkurētspēja joprojām ir noturīga, algas kopumā ir augušas atbilstoši ražīgumam. Tomēr, tā kā krīzes skartās Eiropas tautsaimniecības cenšas panākt izaugsmi ar eksporta palīdzību un uzlabot savu konkurētspēju, samazinot nodarbinātību un algas (šī stratēģija Latvijā vairs nav izmantojama), Latvijas uzņēmumiem un valdībai jāsaglabā modrība attiecībā uz konkurētspējas un ražīguma attīstību, it īpaši ņemot vērā, ka līdz ar bezdarba samazināšanos, pieaugs algu spiediena riski.

  • Mājsaimniecību patēriņu pozitīvi ietekmē situācijas uzlabošanās darba tirgū, zemā inflācija un noturīgais patērētāju noskaņojums. Līdz ar eksporta palēninājumu, mājsaimniecību patēriņš ir kļuvis par galveno IKP izaugsmes dzinējspēku un, visticamāk, tāds arī paliks nākamajos ceturkšņos.
PDF Latvijas ekonomika - 2013.g. 2.jūlijs

Vairāk informācijas:Kristilla Skrūzkalne, 67445844, kristilla.skruzkalne@swedbank.lv

 ----------------------------------------------------------

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)