Latvijas ekonomika - 2013.g. 27.februaris
Produktīvas investīcijas − ilgtspējīgas izaugsmes atslēga
  • Investīcijas ir virzījušas ekonomikas izaugsmi kopš 2011.gada. Tomēr pēc spēcīgā uzrāviena 2012.gada sākumā bruto pamatkapitāla veidošanas pieaugums 3.ceturksnī krasi sabremzējās, neraugoties uz joprojām samērā stabilu ekonomikas sentimentu. Visticamāk, investīcijas ir bijušas diezgan vajās arī 2012.gada 4.ceturksnī. 

  • Investīciju izaugsmei joprojām ir potenciāls un nepieciešamība investēt ir liela. Latvijas bruto pamatkapitāla veidošana uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes 2011.gadā bija 66% no ES vidējā rādītāja, kamēr vidējais darba ražīgums 62%. Lai mazinātu šo starpību un veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, lielākas investīcijas ir nepieciešamas, it īpaši eksporta kapacitātē un sabiedriskajā infrastruktūrā.

  • Uzņēmumu rocība ļauj investēt, to bilanču rādītāji ir uzlabojušies (mazākas saistības, augoši noguldījumi) un rentabilitāte ir palielinājusies. Vietējo nefinanšu uzņēmumu investīcijas pakāpeniski kāps, bet globālā nenoteiktība kavēs to izaugsmi. Valsts un pašvaldību investīciju pieaugums gaidāms lēns – lai arī fiskālā situācija ir uzlabojusies, budžeta deficīts (zem 2% no IKP 2012.gadā) vēl ir jāmazina. Turklāt Latvija saņems arī salīdzinoši mazāk ES fondu līdzekļu (% no IKP) 2014.-2020.gadā.

  • Ņemot vērā ierobežotās privātā un sabiedriskā sektora investīcijas, Latvijai nepieciešams piesaistīt ārvalstu investīcijas, lai veicinātu ražīguma un investīciju konverģenci ar attīstīto ES valstu līmeni. Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) atdeve ir pieaugusi, tādējādi paverot iespējas lielākai ĀTI ieplūdei, lai gan konkurences cīņa par ārvalstu investīcijām Baltijas valstu vidū ir ļoti sīva. ĀTI pieaugumu veicinātu arī strukturālo reformu paātrināšana un eiro ieviešana 2014.gadā.
PDF Latvijas ekonomika - 2013.g. 27.februāris

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 

________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”. Mainīt iestatījumus Pārtraukt abonēšanu

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)