Latvijas ekonomika - 2012.g. 2.marts
Ekonomikas izaugsme turpinās, tomēr Latvija nav imūna pret eiro zonas problēmām
  • Latvijā 2011. gada 4. ceturksnī bija visspēcīgākais ekonomikas pieaugums Eiropas Savienībā. Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pieauga par 5% gada laikā, apsteidzot gan Lietuvu, gan Igauniju. Vai Latvijas ekonomika ir imūna pret eiro zonas problēmām? Protams, ka ne...

  • Kā arī bija gaidāms, Latvijas ekonomikas izaugsmes temps palēninās. Tomēr optimisms joprojām ir samērā spēcīgs, un eksporta nozarēs 2011. gada 4. ceturksnī ir bijuši labi rezultāti, kaut arī ceturkšņa griezumā dažās no galvenajām Latvijas tirdzniecības partnervalstīm IKP kritās. Ekonomikas optimisma un nodokļu ieņēmumu rādītāji 2012. gada janvārī un februārī liecina, ka ekonomiskā aktivitāte ir turpinājusi augt, taču, visticamāk, izaugsmes temps ir lēnāks.

  •  Turpmākā attīstība būs atkarīga no tā, cik lielā mērā vājināsies pieprasījums pēc Latvijas eksporta. Mājsaimniecību tēriņi un investīciju dinamika būs atkarīga no eksportējošo nozaru (apstrādes rūpniecība, tūrisms, transports) rezultātiem. Bāzes scenārija ietvaros 2012. – 2013. gadā ir paredzama ekonomikas izaugsme, tomēr nenoteiktība joprojām ir pašreizējās „spēles” pamatā. Līdz ar to rīcības plāni vairākiem scenārijiem būtu lietderīgi gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, lai tie varētu ātri reaģēt uz ekonomikas situācijas izmaiņām. Turklāt jāņem vērā, ka, pat ja ekonomikas izaugsme turpināsies, tā pati par sevi neatrisinās daudzās ekonomikas problēmas, tai skaitā ienākumu nevienlīdzību, pārāk lēnu darbavietu radīšanu, bezdarbnieku prasmju neatbilstību un reģionālo nelīdzsvarotību, iedzīvotāju skaita samazināšanos un novecošanu.
PDF Latvijas ekonomika - 2012.g. 2.marts

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv


Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)