Latvijas ekonomika - 31 May 2012
Eksports turpina augt: pakalpojumi pārņem stafeti no precēm
  • 2012.gada sākumā pakalpojumu eksporta gada pieauguma temps pārsniedza preču eksporta pieaugumu – pirmo reizi kopš ekonomikas izaugsmes atsākšanās 2009.gada nogalē. Lai arī pakalpojumi veido vien Œ no kopējā eksporta, tieši pakalpojumu tirdzniecības konta pārpalikums ir tas, kas ievērojami mazina preču tirdzniecības deficītu un uzlabo tekošā konta bilanci.

  • 2011.gadā kravu pārvadājumiem bija lielākais devums pakalpojumu eksporta pieaugumā. Tomēr strauju kravu pārvadājumu izaugsmi nevarēs noturēt bez jaunām investīcijām gan infrastruktūras attīstībā, gan autoparka atjaunošanā. Tūrisma nozarē jaudu noslodze ir mazāka, tādēļ lielāka uzmanība jāpievērš ārvalstu viesu piesaistei. Attiecībā uz citiem komercpakalpojumiem vietējais darbaspēks ir gan svarīgs aktīvs, gan galvenā problēma – kaut arī ir priekšnoteikumi tādu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu attīstībai kā veselības aprūpe un informāciju tehnoloģijas, kvalificēta darbaspēka trūkums šajās nozarēs arvien pieaug.

  • Gaidāms, ka pakalpojumu eksporta pieaugums kļūs lēnāks gan vietējo jaudas ierobežojumu, gan vājas ārējā pieprasījuma izaugsmes dēļ. Latvijai ir labi priekšnoteikumi pakalpojumu eksporta paplašināšanai (ģeogrāfiskais stāvoklis, infrastruktūra, vēsture, valodu zināšanas u.c.), bet tie ir jāattīsta un jāreklamē citur pasaulē. Pārvaldības uzlabošana valsts uzņēmumos un ostās, kā arī strukturālā bezdarba samazināšana arī veicinātu pakalpojumu eksportu.
PDF Latvijas ekonomika - 2012.g. 31.maijs

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 --------------------------------------------------------------------------------

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)