Latvijas ekonomika - 2012.g. 7.maijs
Tekošais konts ieslīd deficītā; parādsaistību samazināšana turpinās
  • 2011.gadā tekošā konta bilance kļuva negatīva (-1.2% no IKP), tomēr to pilnībā sedz pārpalikums kapitāla kontā (2.1%) un ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) neto ieplūde (5.2%). Sagaidāms, ka 2012. un 2013. gadā tekošā konta deficīts palielināsies par vienu-diviem procentpunktiem, jo investīciju, eksporta un mazākā mērā arī patēriņa pieaugums veicinās importa izaugsmi. Pagaidām nav saskatāms tekošā konta ilgtspējas apdraudējums, jo deficīts lielā mērā ir saistīts ar eksportu un ražošanas kapacitātes pieaugumu. Kapitāla ieplūdes pēkšņa apstāšanās, līdzīgi kā 2008. gadā, varbūtība ir maza; un pat, ja tā notiktu, tekošā konta deficīts ir mazs un tā ietekme uz ekonomiku nebūtu tik postoša, kā iepriekšējā reizē.

  • Tuvākajos pāris gados gaidāma ĀTI procentos no IKP ieplūdes samazināšanās. Gaidāms, ka kritīsies ĀTI nekustamajā īpašumā, kas 2011. gadā veidoja 19% no visām ĀTI. ĀTI ir finansējušas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kompāniju īpašuma iegādes darījumus (piem., hipotekāro kredītu kavējumu dēļ atsavinātos īpašumus), bet šādu objektu daudzums samazinās. Arī ĀTI ieplūde finanšu starpniecībā mazināsies, jo pašreizēja finanšu sektora likviditāte ir augsta, kredītu apjoms turpina samazināties, un tādēļ nepieciešamība pēc jauna kapitāla piesaistes ir neliela.

  • Domājams, ka tuvāko gadu laikā monetāro un finanšu iestāžu ārējās saistības turpinās mazināties, jo no jauna izsniegtie kredīti nesedz esošā kredītportfeļa amortizāciju un slikto kredītu norakstīšanu. Sagaidāms, ka, pieaugot ekonomiskai aktivitātei un samazinoties budžeta deficītam, arī valsts parāds procentos pret IKP samazināsies. 2011. gadā Latvijas Bankas rezerves samazinājās (par 4.5% pret IKP) un sagaidāms, ka tās turpinās sarukt līdz ar, ekonomikas parādsaistību īpatsvara samazinos.


PDF Latvijas ekonomika - 2012.g. 7.maijs

Vairāk informācijas: Dainis Stikuts, 67445844, dainis.stikuts@swedbank.lv


Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)