Latvijas ekonomika - 2012.g. 17. janvaris
Straujš investīciju kāpums 2011.gadā dēļ ļoti labas izaugsmes eksporta sektorā
  • 2011.gadā lielāko IKP pieauguma daļu veidoja investīcijas pamatkapitālā, proti, 2011.gada pirmajos deviņos mēnešos šo investīciju gada pieaugums bija 24.6%, dodot 5 procentpunktus no 5.4% IKP pieauguma. Pieaugumu nodrošināja investīcijas mašīnās un iekārtās, kuru gada pieaugums 2011.gada deviņos mēnešos sasniedza 63%, veidojot 42% no visām nefinanšu investīcijām. Tajā pašā laikā investīcijas ēkās un infrastruktūrā, kas veidoja 40% no visām nefinanšu investīcijām, palielinājās vien par 9%.

  • Uzņēmumi investīcijām pārsvarā izmantoja savus resursus un kredītus. Pārējo pamatā finansēja ar ES struktūrfondiem. Pērn 9 mēnešos ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) ieplūde bija aptuveni 600 miljoni latu, kas ir līdzvērtīgi aptuveni pusei no visa nefinanšu investīciju apjoma. Tomēr lielākā daļa ĀTI tika izmantota nekustamo īpašumu pārņemšanā un lai stiprinātu banku bilances; tikai 10% no ĀTI nonāca apstrādes rūpniecībā.

  • 2012.gadā kopumā sagaidāms neliels investīciju pamatkapitālā pieaugums, lai gan, ļoti iespējams, kādā ceturksnī var būt arī neliels ceturkšņa kritums. Privātā sektora investīcijas lielā mērā būs atkarīgas no eksporta un tādējādi situācijas eiro zonā, bet sabiedriskā sektora investīcijas būs atkarīgas no valsts budžeta stāvokļa un piekļuves ES fondiem.
PDF Latvijas ekonomika - 2012.g. 17. janvaris

Vairāk informācijas: Dainis Stikuts, 67445844, dainis.stikuts@swedbank.lv

 


Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)