Latvijas ekonomika - 2011.g. 14.septembris
Mājsaimniecību ienākumi aug – tos tērēt vai krāt?
  • Darba tirgus situācija turpina uzlaboties – nodarbinātība un algas aug, darba meklētāju īpatsvars samazinās, pat neskatoties uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvara kāpumu. Mājsaimniecību pirktspēja tādējādi uzlabojas, neraugoties uz nodokļu paaugstināšanu un cenu kāpumu. Arī patērētāju optimisms iet uz augšu. Tomēr uzlabojumi vēl arvien ir neviendabīgi: dažādās sabiedrības grupās to izjūt atšķirīgi, dažās pat neizjūt.

  • Uzlabojoties darba tirgus situācijai un augot optimismam, cilvēki sāk vairāk tērēt. No jauna izsniegtie patēriņa kredīti un emigrantu sūtītā nauda Latvijā palikušajiem tuviniekiem arī balsta mājsaimniecību tēriņus. Vēl viens iespējamais iemesls privātā patēriņa kāpumam ir izvairīšanās no nodokļiem. Diemžēl mājsaimniecību uzkrājumi vēl arvien ir ļoti zemi, turklāt uzkrājumu proporcija no rīcībā esošiem ienākumiem, visticamāk, atkal samazinājās 2010.-2011.gg. pēc kāpuma 2008.-2009.gg. Tādēļ, lai gan ekonomika ir kļuvusi spēcīgākā, mājsaimniecības joprojām ir ievainojamas gadījumā, ja notiek kāds negatīvs satricinājums ekonomikai.

  • Sagaidāms, ka ekonomikas izaugsme pierims, bremzējot arī jaunu darba vietu radīšanu. Patērētāju noskaņojums varētu arī pasliktināties, kas veicinās drošības spilvena veidošanu, taču nodarbinātajiem būs grūtāk runāt par algu paaugstinājumu. Ņemot vērā pieaugušo nenoteiktību pasaulē un Latvijā, ir ļoti svarīgi veidot uzkrājumus – izaicinājums mājsaimniecībām ir atrast pareizo līdzsvaru starp patēriņu un uzkrājumiem.
PDF Latvijas ekonomika - Nr. 7/2011

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)