Swedbank ekonomikas apskats - 2013.g. 27.augusts
"Vecā pasaule" sāk mosties
  • Galvenais pasaules ekonomikas izaugsmes dzinējs joprojām būs attīstības valstis, tomēr tās sākušas augt lēnāk un arī riski tām ir pieauguši. Savukārt attīstītajās valstīs izaugsme pakāpeniski pieņemas spēkā un sliktākais jau ir aiz muguras. Ilgtermiņa procentu likmes jau sāk augt; īstermiņa likmes vēl ilgi saglabāsies zemas − straujāks to kāpums sekos tikai tad, kad centrālās bankas sāks palielināt bāzes likmes, kas, mūsuprāt, notiks 2015.gadā.

  • Latvijas ekonomikas izaugsme saglabājas diezgan laba, un gaidāms, ka arī nākamajos pāris gados tā būs samērā spēcīga. Pašreizējais eksporta vājums ir pārejošs un būtiskas negatīvas ietekmes uz darba tirgu un privāto patēriņu tam nebūs. Politiskais cikls nav reformām labvēlīgs, tas negatīvi ietekmēs ekonomikas ilgtermiņa izaugsmes potenciālu un rada risku, ka jau 2015.gadā jūtami pieaugs spiediens darba tirgū un līdz ar to arī inflācijas risks. Nākamā gada sākumā Latvija pievienosies eirozonai.
PDF Swedbank ekonomikas apskats - 2013.g. 27.augusts

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvaldes izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)