Swedbank ekonomikas apskats - 2013.g. 16.janvāris
Sliktākais jau aiz muguras, bet izaicinājumu vēl daudz
 • Ciešot no vājuma pasaules ekonomikā, bet gatavi spējākai izaugsmei nākotnē

 • Tiek meklēta! Izaugsmes atsākšanās 2013.gadā!
  • Sāpīgākais varētu būt jau aiz muguras
  • Gana daudz politikas izaicinājumu vēl priekšā
  • Mūsu bāzes scenārijs paredz, ka politiķi problēmas risinās pēdējā brīdī
  • Lielākie riski un alternatīvie scenāriji

 • Latvija: Eksports veido pamatu nākotnes izaugsmei
  • Pieaugot konkurencei, palēnināsies eksporta kāpums
  • Lai gan svārstīgas, tomēr augošas investīcijas
  • Darba tirgus uzlabojas, bet strukturālās problēmas sa-glabājas
  • Pirktspējas kāpums un labāks noskaņojums veicina patēriņu
  • Risks, ka reformu ieviešana apstājas
PDF Swedbank ekonomikas apskats - 2013.g. 16.janvāris

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 

________________________________________

 Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)