Swedbank ekonomikas apskats - 2012.g. 24.janvāris
Sarežģīti laiki parāda stipros

2011.gadā Latvijas ekonomikas izaugsme, visticamāk, pārsniedza 5% atzīmi. Ļoti iespējams, ka pērna gada nogalē parādu nastas māktā eiro zona ieslīga recesijā. Lai gan Latvijas galvenajos eksporta tirgos arī 2012. 2013.gadā prognozējama izaugsme, tā būs ievērojami vārgāka kā pērn. Tas bremzēs Latvijas eksporta kāpumu, kamēr optimisma mazināšanās kavēs investīciju un mājsaimniecību patēriņa izaugsmi. Tomēr šāda lēnas izaugsmes scenārija varbūtība ir vien nedaudz lielāka par negatīvu scenāriju varbūtību, kas prognozē dziļu recesiju arī eiro zonas spēcīgajās valstīs. Latvijas eksportētāji šādiem satricinājumiem, šķiet, ir labāk sagatavojušies nekā valdība un mājsaimniecības.

Valdības „2012.gada plānotājā” uzdevumi lielā mērā paliek tie paši, kas pērn: jaunu darba vietu radīšanai labvēlīga nodokļu politikas ieviešana, sociālās un pensiju sistēmas ilgtspējas uzlabošana, kvalitātes paaugstināšana augstākajā un profesionālajā izglītībā, efektīva valsts īpašumu pārvaldīšana, ēnu ekonomikas samazināšana un fiskālas disciplīnas uzlabošana. Pēc Tautas skaitīšanas rezultātu paziņošanas uzskatāmi redzama nepieciešamība mainīt reģionāli administratīvo struktūru, saliedējot resursus ap krietni mazāku skaitu reģionālo centru. Šie pasākumi uzlabos ekonomikas izaugsmes potenciālu un stiprinās valsts konkurētspēju vidējā termiņā.

PDF Swedbank ekonomikas apskats - 2012.g. 24.janvāris

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv


Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)