Baltijas Mājokļu pieejamības indekss - 2012.g. 11.septembris
Mājokļu pieejamības indekss (MPI) Rīgā pieaudzis līdz 138.3 punktiem, Tallinā līdz 164.5 un Viļņā līdz 109.8
  • 2012.gada otrajā ceturksnī visvairāk mājokļu pieejamība ir uzlabojusies Tallinā: mājokļu pie-ejamības indekss (MPI), ko aprēķina mājsaimniecībai, kuras ienākumi atbilst 1.5 vidējām neto algām attiecīgajā pilsētā un vēlas iegādāties vidēja izmēra (55 m2) dzīvokli, pieauga līdz 164.5 no 155.3 šī gada pirmajā ceturksnī. Šajā pašā periodā Viļņā un Rīgā MPI pieauga mazāk – at-tiecīgi no 104.9 līdz 109.8 un no 136.5 līdz 138.3 punktiem. Tas nozīmē, ka otrajā ceturksnī mājsaimniecību ienākumi no darba algas Tallinā bija par 64.5%, Viļņā par 9.8% un Rīgā par 38.3% augstāki nekā būtu nepieciešams, lai atļautos dzīvokli un hipotekārā kredīta maksājumi nepārsniegtu 30% no neto ienākumiem.

  • Galvenais iemesls lēnajam mājokļu pieejamības kāpumam otrajā ceturksnī Rīgā bija samērā straujš (par 5.0%) dzīvokļu cenu kāpums. Tomēr par to spēcīgāka ietekme bija procentu lik-mju straujākam samazinājumam un algu pieaugumam.

  • Tallinā MPI pieaugums galvenokārt skaidrojams ar neto darba algu pieaugumu par 4.9% salī-dzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Mājokļu pieejamību būtiski uzlabojusi arī procentu likmju pazemināšanās par 30 bāzes punktiem. Lielāku pieejamības kāpumu kavēja dzīvokļu cenu celšanās.

  • Viļņā mājokļu pieejamības pieaugumu veicināja galvenokārt procentu likmju kritums – salīdzi-nājumā ar iepriekšējo ceturksni tās samazinājās par 25 bāzes punktiem. Mājokļu pieejamību uzlaboja arī algu palielināšanās un dzīvokļu cenu samazināšanās, tomēr šo faktoru ietekme bija mazāka.
PDF Baltijas Mājokļu pieejamības indekss - 2012.g. 11.septembris

 

Vairāk informācijas: Lija Strašuna, 67445875, lija.strasuna@swedbank.lv

 ________________________________________

Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)