Baltijas MPI - 2012.g. 15.jūnijs
Mājokļu pieejamība Rīgā pasliktinājās, bet saglabājas labāka nekā Viļņā, bet sliktāka nekā Tallinā
  • 2012.gada 1.ceturksnī visvairāk mājokļu pieejamība ir uzlabojusies Viļņā: mājokļu pieejamības indekss (MPI), ko aprēķina mājsaimniecībai, kuras ienākumi atbilst 1.5 vidējām neto darba samaksas attiecīgajā pilsētā un vēlas iegādāties vidēja izmēra (55 m2) dzīvokli, pieauga no 101.8 pērnā gada 4.ceturksnī uz 104.9. Šajā pašā periodā Tallinā MPI pieauga mazāk – no 154.5 uz 155.3, savukārt Rīgā tas samazinājās no 145.7 uz 136.8 punktiem. Tas nozīmē, ka šī gada 1.ceturksnī mājsaimniecību neto ienākumi no darba samaksas Viļņā bija par 4.9%, Tallinā par 55.3% un Rīgā par 36.8% augstāki nekā būtu nepieciešams, lai atļautos dzīvokli un hipotekārā kredīta maksājumi nepārsniegtu 30% no neto ienākumiem.

  • Rīgā galvenais iemesls būtiskam mājokļu pieejamības kritumam salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bija ievērojams dzīvokļu cenu kāpums par 4.8%, galvenokārt pilsētas centrā, un neto darba samaksas sezonālais samazinājums par 2.3% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Nelielam procentu likmju kritumam par 6 bāzes punktiem bija pozitīva, bet salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstu galvaspilsētām vismazākā ietekme uz mājokļu pieejamību.

  • Tallinā mājokļu pieejamība pieauga, pateicoties tam, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni procentu likmes samazinājās par 19 bāzes punktiem. Mājokļu pieejamības vēl lielāku palielināšanos galvenokārt kavēja neto darba samaksas sezonālais kritums par 1.4%. Arī mājokļu cenu palielināšanās par 0.4% radīja negatīvu, lai gan ne tik būtisku ietekmi uz mājokļu pieejamību.

  • Viļņā mājokļu pieejamību veicināja procentu likmju kritums par 32 bāzes punktiem ceturkšņa laikā. Šīs labvēlīgās izmaiņas ietekme bija spēcīgāka par nelielo sezonālo darba samaksas samazināšanos par 0.6% un nelielo mājokļu cenu pieaugumu par 0.2%.

 

PDF Baltijas MPI - 2012.g. 15.jūnijs

Vairāk informācijas: Dainis Stikuts, 67445844, dainis.stikuts@swedbank.lv
Šis e-pasts ir nosūtīts caur Swedbank Ekonomisko pētījumu daļas izplatīšanas sistēmu. Kā abonents Jūs varat nomainīt iestatījumus un izvēlēties izdevumus, kurus gribat saņemt, spiežot „Mainīt iestatījumus”. Jūs varat arī atteikties no šī izdevuma saņemšanas, spiežot „Pārtraukt abonēšanu”.

Abonēt!
Šos izdevumus izplata Swedbank Makroekonomikas pētījumu pārvalde ar Brightly AB. Šis e-pasts ir personīgs.
Jums ir nepieciešams Adobe Acrobat Reader, lai lasītu dokumentus. (Lejupielādēt šeit)