Swedbanki majandusülevaade - Väliskeskkond ebakindel, kuid sisetarbimine tugev
Väliskeskkond ebakindel, kuid sisetarbimine tugev

 

  • Möödunud aastal kasvas Eesti majandus peamiselt eratarbimise tugeva kasvu ja aasta teisel poolel kiirenenud ekspordi toel 1,9%.

  • Väliskeskkonna halvenemise ja selle võimaliku negatiivse mõju tõttu ekspordile ja ettevõtetesektori investeeringutele korrigeerisime selle aasta Eesti majanduskasvu prognoosi allapoole, 2%ni.

  • Samal ajal annab kiire palga- ja ülimadala hinnakasvu toel suurenev eratarbimine majanduskasvu tugeva panuse. Meie kaubanduspartnerite majandusolukorra ja nõudluse paranemine aitavad järgmisel aastal kiirendada Eesti majanduskasvu 2,7%ni.
PDF Swedbanki majandusülevaade - jaanuar 2015


Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga, +372 888 7589, tonu.mertsina@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)