Swedbanki majandusülevaade - November 6, 2014
Eesti majanduskasv on paranemas

Eesti majandus kasvab sel aastal 2% ning kiireneb järk-järgult 2015. ja 2016. aastal, vastavalt 2,5% ja 3%-ni, paraneva välisnõudluse ja ettevõtete investeeringute kasvu toel. Selle aasta majanduskasvu korrektsiooni taga on peamiselt septembris avaldatud SKP revisjon. Tarbijahinnad, mis jäävad sel aastal keskmiselt möödunud aasta tasemele, hakkavad järgmisest aastast tõusma.

Meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskasvu järgmise aasta väljavaade on viimaste kuude jooksul küll mõnevõrra halvenenud, kuid näitab siiski olukorra paranemist. See annab Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi müügiks välisturgudele. Selle aasta nõrga ekspordi taga on peamiselt Venemaa turg, mille arvele läheb ligikaudu pool kaupade ekspordi langusest. Majandusolukorra halvenemine Venemaal ning teatud põllumajandustoodetele ja toiduainetele kehtestatud sanktsioonid halvendavad aga meie väljaveo võimalusi idaturule veelgi. Alanevad ekspordihinnad pidurdavad ettevõtete ekspordikäibe kasvu, samal ajal kui töötleva tööstuse tootmismaht on sel aastal kasvanud. Aasta keskpaigast on töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive hakanud paranema. Kuigi ekspordi languse põhi paistab möödas olevat, kiireneb selle kasv järgmisel aastal aeglaselt.Vilets nõudlus ja ebakindlus piiravad ettevõtete investeerimisotsuseid. Järgmisel ja ülejärgmisel aastal ettevõtete investeeringute kasv siiski paraneb. Ettevõtete investeerimissoovile viitab nende üha tugevam laenuportfelli kasv. Samuti on tööstusettevõtetel rakendamata kapitali määr tasapisi vähenenud. Tugev nõudlus eluaseme järele toetab prognoosiperioodil kodumajapidamiste investeeringute mõõdukat kasvu. Koguinvesteeringute suurenemist pidurdab aga valitsemissektori investeeringute vähenemine järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Masinate ja seadmete ning intellektuaalomandiõigusega seotud toodete (teadus- ja arendustegevus, arvutitarkvara jms.) osakaalu suurenemine investeeringutes loob paremad eeldused ettevõtete efektiivsuse parandamiseks ning tootlikkuse tõstmiseks.

Tarbijahinnad jäävad sel aastal aasta kokkuvõttes eelmise aasta tasemele. Hinnad hakkavad aastases võrdluses tõusma alates järgmise aasta algusest tänu toiduainete hinnatõusule, euro nõrgenemisele ja aktsiisimäärade tõstmisele. Samal ajal jätkub toorainete turgudel küllaldase pakkumise tõttu hindade langus. Nafta hinna languse mõjul alanevad mootorikütuste hinnad toovad kaasa Eesti transporditeenuste hinnalanguse. Järgmisel aastal kiireneb inflatsioon 1,3%-ni, ülejärgmisel aastal 2%-ni.Tööturul on oodata kiire palgatõusu jätkumist. Seda soodustab tööealise elanikkonna ja töötute arvu vähenemine. Tarbijaid rõõmustab ka 2015. aasta algul toimuv tööjõumaksude alandamine. Kiire palgatõus toetab eratarbimise ja jaemüügi tugeva kasvu püsimist.

Majandusolukorda halvendavad riskid on küll mõnevõrra alanenud, kuid on veel piisavalt suured, et ohustada prognoositud majanduskasvu saavutamist.Inglisekeelse prognoosiga saate tutvuda siin:
https://www.swedbank-research.com/english/swedbank_economic_outlook/2014/q3/index.csp


Kui soovite rohkem teavet, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga, +372 888 7589, tonu.mertsina@swedbank.ee
Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.