Swedbanki majandusülevaade - August 26, 2014
Maailmamajanduse olukord taas ebakindel
  • Ootame maailmamajanduse mõõdukat kasvu, mille eestvedajateks on USA ja Ühendkuningriigi tugevnevad majandused. Kasvu pidurdavad aga geopoliitilised pinged, euroala aeglane majanduskasv ja mitmete arenevate turgude suur tasakaalustamatus.

  • Kuna Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduse olukord on halvenenud, on muutunud viletsamaks ka ekspordivõimalused. Sellel aastal tuleb majanduskasv peamiselt eratarbimisest, kuid järgmisest aastast tasapisi paranema hakkav välisnõudlus suurendab nii ekspordi kui ka investeeringute panust. Kiire palgakasv ning samal ajal ettevõtete vajadus parandada tootlikkust hakkab töötuse määra senist kiiret langust pidurdama.

  • Kaubanduspartnerite halvenenud majandusväljavaadete ning nõrgenenud välisnõudluse tõttu korrigeerisime käesoleva aasta majanduskasvu 0,8%le (aprillis prognoosisime 1,8% kasvu). Majanduskasvu taastumine saab meie põhistsenaariumi järgi olema aeglane ning järgmiseks aastaks ootame 2,3%, 2016.aastaks 3% reaalkasvu. Geopoliitilised pinged on ohuks majanduskasvu kiirenemisele.
PDF Swedbanki majandusülevaade - august 2014

Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga, +372 888 7589, tonu.mertsina@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)