Swedbanki majandusülevaade - April 10, 2013
Ere koidukuma põhjataevas

Maailmamajandus

  • Maailma majanduse kasv on taastumas. Jätame 2013. aasta kasvuprognoosi 3,1%le, kuid tõstame 2014. aasta oma 3,7%ni. Oleme pessimistlikumad olukorra suhtes Lõuna-Euroopas, seal hulgas ka Prantsusmaa, kuid optimistlikumad Saksamaa suhtes.

  • Sarnaselt jaanuari prognoosiga on põhistsenaariumi realiseerumise tõenäosus jätkuvalt 65%. Läbiviidud struktuursed muudatused on andnud positiivseid tulemusi ning edasise taastumise tõenäosus on paranenud.

Eesti majandus

  • Eesti majanduskasv aeglustus 2012. aastal 3,2%ni. Aeglustumise peamisteks põhjusteks olid nõrgenenud välisnõudlus ja tootmismahtude vähenemine töötlevas tööstuses. Enim panustasid majanduskasvu avaliku sektori investeeringud hoonetesse ning rajatistesse.

  • Peamiselt sisenõudluse toel kasvab Eesti SKP 2013. aastal 3,3% ja kiireneb järgmisel aastal tänu ekspordi lisanduvale panusele 4,2%ni. Investeeringute kasv aeglustub valitsussektori investeeringute vähenemise tõttu.
PDF Swedbanki majandusülevaade - aprill 2013


Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga: +372 888 7589, tonu.mertsina@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)