Swedbanki majandusülevaade - 16 January 2013
Probleemid püsivad, kuid riskid on vähenemas

Maailmamajandus

  • Maailma majanduse kasv aeglustus 2012. aasta teisel poolel. Samas oli kasvutempo regiooniti väga ebaühtlane – majanduskasv kiirenes USAs ja Hiinas, kuid euroala ja Jaapan vaevlesid endiselt majanduslanguse käes. Ootame tänavuse aasta maailma majanduskasvuks 3,1% ning järgmiseks aastaks 3,4%.

  • Üha enam hakatakse harjuma maailma majanduse kitsaskohtade aeglase ja vaid järk-järgulise lahendamisega. Hinnanguliselt on põhistsenaariumi realiseerumise tõenäosus suurenenud 60%lt 65%ni, samas kui oodatust positiivsema tulemuse tõenäosus on 15% ja negatiivsema oma 20%. Euroopas ja USAs vajab suurema kriisi ärahoidmine veel mitmeid poliitilisi otsuseid. Nende õigeaegne teostamine võib aga suurendada finantsturgude ja majandusagentide kindlustunnet ning kiirendada majanduskasvu.

Eesti majandus

  • Eesti majanduskasv aeglustus 2012. aastal võrreldes eelnevaga märkimisväärselt, olles siiski euroala kiireim. Kasv tugines peamiselt Euroopa Liidu struktuurifondidest laekunud vahendite ja CO2 müügitulu arvel tehtud investeeringutele.

  • Eesti suuremad eksporditurud Põhjamaades püsivad 2013. aasta esimesel poolel nõrgana. Lisaks hakkavad lähiaastatel vähenema valitsussektori investeeringud. Seetõttu alandasime Eesti tänavuse aasta SKP kasvuprognoosi 3,1%ni. Majanduskasv peaks taas kiirenema 2014.aastal.
PDF Swedbanki majandusülevaade - jaanuar 2013

 

 Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Kristjan Tamlaga: +372 888 7952

 

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)