Swedbanki majandusülevaade - 21. august 2012
Maailm ei muutu, muutume meie

Maailmamajandus

  • Maailma majanduskasv on aeglustumas ning euroala majandus on languses. Langetasime maailmamajanduse kasvu selle aasta ootuse 3,1%-lt 3%-le ning järgmise aasta oma 3,4%-lt 3,1%-le. 2014. aastaks ootame siiski väljavaadete paranemist, mis kiirendab maailma majanduskasvu 3,4%-ni.

  • Maailmamajanduse peamised riskid on euroala süvenev võlakriis, USA poliitilised ja eelarvega seotud probleemid, Hiina majanduse kiire aeglustumine ning oodatust kiirem toormehindade kasv. Euroala kiirem kriisilahendus võib maailmamajanduse väljavaateid seevastu märgatavalt parandada.

Eesti majandus

  • Eesti majanduskasv on selle aasta esimesel poolel aeglustunud ning kasvu panustavad varasemast enam sisemajandusele suunatud sektorid, ekspordikasv on aeglustunud. Tööturu olukord on jätkuvalt paranenud – tööpuuduse määr langes selle aasta esimesel poolel 10,8%-ni ning hõive kasvas keskmiselt 3,7%.

  • Tõstsime selle aasta kasvuootuse 2,7%-lt 3%-le nii oodatust paremate ekspordiarengute kui ka sisenõudluse jätkuva taastumise tõttu. Kuigi langetasime järgmise aasta kasvuprognoosi 4,2%-lt 4%-le, ootame kasvu kiirenemist 2014. aastal 4,3%-ni tänu paremale ekspordinõudlusele. Tarbijahindade kasv aeglustub selle aasta 3,9%-lt 2,7%-le 2014. aastal.
PDF Swedbanki majandusülevaade - august 2012Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)