Eesti majandusülevaade - 24 April 2012
Taastumine jätkub aegamööda


Maailmamajandus -
kasv kosub aegamisi

  • Maailmamajanduse arengud on aasta esimestel kuudel olnud vastuolulised – ühelt poolt on paranenud kindlustunne ja tööstustoodangu näitajad, teisalt on naftahinna tõus ületanud ootusi ning majanduskasv euroalal pidurdunud.

  • Jätsime maailmamajanduse selle aasta kasvuootuse muutmata, prognoosides 3,1% kasvu. Järgmisel aastal ootame aga majandusarengute märgatavat paranemist, mistõttu on kasvuootus kerkinud jaanuaris prognoositud 3,1%-lt 3,4%-le.

  • Prognoosi põhistsenaariumi realiseerumise tõenäosuseks hindame 60%, negatiivsel stsenaariumil 30% ning positiivsel 10%. Peamised negatiivsed riskid prognoosiperioodil on kõrgem naftahind, süvenev euroala võlakriis (nt kui Hispaania ja Itaalia peaks vajama päästepaketti), Hiina majanduskasvu oodatust suurem aeglustumine ning USA majanduse aeglasem taastumine.

Eesti majandus - murepilved hõrenevad

  • Majanduskasv ulatus eelmise aasta esimeses kolmes kvartalis pea 9%-ni, kuid aeglustus viimases kvartalis märkimisväärselt, mistõttu oli kasv 2011. aasta kokkuvõttes 7,6%. Viimase kvartali aeglustumisest hoolimata kasvas eksport keskmiselt 24,9%. Tugev hõive- ja positiivne reaalpalga kasv suurendas tarbijate kindlustunnet ning nende tarbimisvalmidust.

  • Muutmata maailmamajanduse kasvuootuse tõttu jätsime ka Eesti selle aasta kasvuootuse jaanuari prognoosiga võrreldes samaks, prognoosides 2,7% majanduskasvu. Samas tõstsime järgmise aasta kasvuootust 4%-lt 4,2%-le, kuna eelduse kohaselt peaks välisnõudlus paranema. Inflatsioon aeglustub eelmise aasta 5%-lt 3,8%-le 2012. aastal ning 3,2%-le 2013. aastal. Avaliku sektori rahandus on negatiivsest eelarve-positsioonist hoolimata heas korras ning võlataseme kasv kestlik.

  • Suurim risk Eesti majandusele tuleneb väliskeskkonnast – partnerriikide majanduste oodatust kiirem aeglustumine mõjutaks lisaks ekspordile nii tööturgu, eratarbimist kui ka ettevõtete investeerimisvalmidust. Majapidamiste olukorda võib lisaks mõjuta oodatust kiirem naftahinna tõus maailmaturul. Sisemaistest riskidest domineerib tööturuga seonduv – jätkuvalt napib teatud oskuste ja teadmistega töötajaid, kuid samas on töötuid (sh pika-ajaliselt) endiselt palju.
PDF Eesti majandusülevaade - 24. aprill 2012


Kui soovite rohkem infot selle majandusülevaate kohta, siis pöörduge palun Annika Paabuti poole: annika.paabut@swedbank.ee; +372 888 5440.

 

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)