Eesti majandus - 24. jaanuar 2012
Eesti majandus - Aeglasem, ent stabiilsem kasv


Maailmamajandus
- Ees on keerulised ajad 

  • Maailmamajanduse taastumine on hoogu kaotamas – euroala oodatav kasv on negatiivne ja USAs aeglane. Meie ootuste järgi aeglustub maailmamajanduse kasv eelmise aasta 3,6%-lt 3,1%-ni nii sel kui ka tuleval aastal ning kasvu jäävad endiselt vedama arenevad majandused.

  • Maailmamajanduse arengud on sõltuvad euroala poliitilistest otsustest. Meie põhistsenaariumi (tõenäosus 55%) järgi olud euroalal veidi paranevad, kuid lühiajaliselt püsivad riskid endiselt kõrged. Negatiivse stsenaariumi (40%) järgi maailmamajanduse kasv peatub. Hindame euroala lagunemise tõenäosuseks vaid 5%, kuid negatiivsed mõjud maailmamajandusele oleks väga suured.

Eesti majandus - Aeglasem, ent stabiilsem kasv

  • Eelmise aasta tugev kasv (8%) toetus nii oodatust kiiremale ekspordikasvule kui ka sisenõudluse tugevnemisele. Paranenud välisnõudlus suurendas investeeringuid ja töökohtade loomist. Hõive ja palkade kasv toetasid eratarbimist.

  • Aeglasemast maailmamajanduse kasvust hoolimata prognoosime Eesti majanduskasvuks sel aastal 2,7% ja tuleval 4%. Kasvu mootoriks on sisenõudlus – investeeringute kasv saab tuge avaliku sektori ja keskkonna-alastest projektidest ning eratarbimise kasv paranevast tööturu olukorrast ja aeglustuvast hinnakasvust.
PDF Swedbanki ülevaade - Eesti majandus - jaanuar 2012


Kui soovite saada rohkem teavet antud ülevaate kohta, siis võtke palun ühendust pr Annika Paabutiga,
+372 6 135 440, annika.paabut@swedbank.ee

 

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)