Swedbanki ülevaade - Eesti majandus august 2011
Eesti majanduskasvu toetab endiselt tugev sisenõudlus

Maailmamajandus

  • Ootused nii USA kui ka euroala majanduskasvu osas on võrreldes meie kevadprognoosiga halvenenud. Finantsturud on ebakindlad ja kindlustunne languses. Seetõttu vähendasime oma maailmamajanduse kasvuprognoosi sel aastal 4%-lt 3,8%-le ning ootame alla 4% kasvu ka järgnevatel aastatel.

  • Suure määramatuse tõttu on meie põhistsenaariumi realiseerumise tõenäosus 60% ning negatiivse stsenaariumi ehk uue majanduslanguse tõenäosus 30%. Selleks, et kasv maailmas kiireneks üle 5%, oleks vaja suuremat poliitilist kindlust, mistõttu on positiivse stsenaariumi tõenäosus vaid 10%.

Eesti majandus

  • Majanduskasv oli selle aasta esimesel poolel väga tugev, toetudes oodatust paremini taastunud sisemajanduse nõudlusele ning kiirele ekspordikasvule. Aasta teisel poolel ootame ekspordikasvu aeglustumist, samas kui sisemajanduse nõudlus tugevneb veelgi. Antud teguritest tulenevalt tõstsime oma selle aasta kasvuprognoosi varasemalt 4,5%-lt 6,7%-le.

  • Maailmamajanduse kasvu aeglustumisest hoolimata ootame tänu heale sisemajanduse nõudlusele Eesti majanduskasvuks aastatel 2012 ja 2013 vastavalt 4,2% ja 4%. Investeeringud kasvavad jõudsalt tööstussektori, ELi fondide ja avaliku sektori „kvoodi-investeeringute“ toel. Eratarbimist soodustavad kasvav hõive ja palgad.
PDF Swedbanki ülevaade - Eesti majandus august 2011

Kui soovite rohkem infot antud ülevaate kohta, võtke palun ühendust pr
Annika Paabut’iga, +372 6 135 440, annika.paabut@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)