Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Eluaseme taskukohasus paranes Vilniuses, kuid halvenes Riias ja Tallinnas
  • Käesoleva aasta esimeses kvartalis paranes eluaseme taskukohasus Vilniuses. Swedbanki Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5-kordse keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-suurust korterit – tõusis Vilniuses eelmise aasta neljanda kvartali 127,8-lt 131,3-le käesoleva aasta esimeses kvartalis. Tallinnas langes BETI väärtus 172,0-lt 163,0-le ja Riias 156,7-lt 151,0-le.

  • Need BETI väärtused näitavad, et 1,5-kordset keskmist netopalka teeniva leibkonna jaoks on korter kõige taskukohasem Tallinnas, millele järgnevad Riia ja Vilnius. Tallinnas oli leibkonna netopalk 63,0%, Vilniuses 31,3% ja Riias 51,0% kõrgem palgatasemest, mida on vaja, et eluase muutuks taskukohaseks. Taskukohasuse all on peetud silmas olukorda, kus kinnisvara ostuks võetud 30 aasta pikkuse ja 15% suuruse omafinantseeringuga kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast.

  • Tallinna BETI väärtus vähenes peamiselt korterihindade kasvu tõttu (4,3% võrreldes eelmise kvartaliga). Ka intressimäärade 7 baaspunktisel tõusul ning palkade sesoonsel langusel oli negtiivne, kuigi veidi väiksem mõju.

  • Korterihinnad Riias langesid 2,4%, kuid nende positiivse mõju kaalus üle intressimäärade 47 baaspunktiline tõus. Ka palkade sesoonsel langusel oli negatiivne, kuigi väiksem mõju.

  • Vilniuse BETI väärtuse tõusu mõjutasid kõik kolm indeksi komponenti. Suurim mõju oli intressimäärade 15 baaspunktisel langusel. Vähemal määral mõjutasid taskukohasust positiivselt ka korterihindade langus ning palkade tõus.

  • Aeg, mida leibkond vajab kodulaenu 15% suuruse sissemakse kogumiseks, vähenes võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga Vilniuses nädala ja Riias kahe nädala võrra, kuid kasvas Tallinnas peaaegu viie nädala võrra.

  • BETI väärtus on 100 sel juhul, kui leibkond maksab 30% oma netopalgast kodulaenu tagasimakseteks. Kui indeksi väärtus on suurem kui 100, on leibkonna jaoks eluase taskukohane. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda taskukohasem eluase neile on.
PDF Balti eluaseme taskukohasuse indeks - 13. juuni 2013Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga, +372 888 7589, Tonu.Mertsina@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)