Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks - 14. märts 2013
Eluaseme taskukohasuse indeks tõusis kõikides Balti riikide pealinnades
  • Eelmise aasta neljandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus Balti riikide pealinnadest kõige enam Vilniuses. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m² suurust korterit – tõusis Vilniuses kolmanda kvartali 113,1-lt 127,8-le neljandas kvartalis. Tallinnas tõusis BETI väärtus 163,2-lt 171,8-le ja Riias 151,7-lt 156,7-le.

  • Need BETI väärtused näitavad, et 1,5 keskmist netopalka teeniva leibkonna jaoks on korter kõige taskukohasem Tallinnas, millele järgnevad Riia ja Vilnius – Tallinnas oli leibkonna netopalk 71,8%, Vilniuses 27,8% ja Riias 56,7% kõrgem palgatasemest, mida on vaja, et eluase muutuks taskukohaseks. Taskukohasuse all on peetud silmas olukorda, kus kinnisvara ostuks võetud 30a pikkuse ja 15% suuruse omafinantseeringuga kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast.

  • Tallinna BETI väärtus paranes peamiselt netopalga 5,9% kasvu tõttu. Intressimäärad langesid 13 baaspunkti võrra, kuid nende positiivse mõju kaalus üle korterihindade 2,4%-ne tõus.

  • Riia BETI väärtuse paranemist toetasid 2,3%-ne netopalga tõus ning 1%-ne korterihindade langus. Intressimäärad jäid võrreldes eelmise perioodiga samaks ( 3,36%).

  • Vilniuse BETI väärtuse tõusu mõjutasid kõik kolm komponenti. Suurim mõju oli korterihindade 4,9% ja intressimäärade 32 baaspunkti langusel. Ka netopalga kasvul oli positiivne, kuigi veidi väiksem mõju. 

  • Aeg, mida meie leibkond vajab kodulaenu 15% suuruse sissemakse kogumiseks, vähenes võrreldes kolmanda kvartaliga Tallinnas ja Riias umbes kuu võrra (vastavalt 25 ja 25,5 kuuni) ja Vilniuses peaaegu kahe kuu ja kolme nädala võrra (34 kuuni).

  • BETI väärtus on 100 sel juhul, kui leibkond maksab 30% oma netopalgast kodulaenu tagasimakseteks. Kui indeksi väärtus on suurem kui 100, on leibkonna jaoks eluase taskukohane. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda taskukohasem eluase neile on.
PDF Balti eluaseme taskukohasuse indeks - 14. märts 2013


Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust Tõnu Mertsinaga, +372 888 7589, Tonu.Mertsina@swedbank.ee

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)