Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks - 11 September 2012
Balti eluaseme taskukohasuse indeks tõusis Tallinnas 164,5-le, Vilniuses 109,8-le ja Riias 138,3-le
  • Selle aasta teises kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõigis kolme Balti riigi pealinnas. Suurim paranemine toimusTallinnas, kus Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m² suurust korterit – tõusis esimese kvartali 155,3 lt 164,5 le teises kvartalis. Vilniuses tõusis BETI väärtus 104,9 lt 109,8 le ja Riias 136,5 lt 138,3 le.

  • Need BETI väärtused näitavad, et 1,5 keskmist netopalka teeniva leibkonna jaoks on korter kõige taskukohasem Tallinnas, millele järgnevad Riia ja Vilnius – Tallinnas oli leibkonna netopalk 64,5%, Vilniuses 9,8% ja Riias 38,3% kõrgem palgatasemest, mida on vaja, et eluase muutuks taskukohaseks. Taskukohasuse all on peetud silmas olukorda, kus kinnisvara ostuks võetud 30a pikkuse ja 15% suuruse omafinantseeringuga kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast.

  • Tallinna BETI väärtuse tõusu mõjutas enim 0,3 protsendipunkti võrra langenud uute eluasemelaenude intressimäärad. Positiivne mõju oli ka korterihindade kasvust kiiremal netopalga kasvul (vastavalt 2,7% vs. 4,9% kvartaalses võrdluses).

  • Riia BETI väärtuse kvartaalset muutust mõjutas samuti positiivselt intressimäärade langus. Samas avaldas aga palgakasvust (3,2%) kiirem korterihindade kasv (5%) indeksi väärtusele negatiivset mõju.

  • Vilniuse BETI väärtuse tõusu mõjutasid positiivselt kõik kolm komponenti: intressimäärade langus 25 baaspunkti võrra, palkade kasv 0,3% ja korterihindade langus 1,2%.

  • Aeg, mida meie leibkond vajab kodulaenu 15% suuruse sissemakse kogumiseks, lühenes võrreldes esimese kvartaliga nii Tallinnas kui ka Vilniuses umbes kahe nädala võrra, ulatudes vastavalt 24,8 ja 36,6 kuuni. Sama näitaja Riias aga pikenes kahe nädala võrra 27,3 kuuni.

  • BETI väärtus on 100 sel juhul, kui leibkond maksab 30% oma netopalgast kodulaenu tagasimakseteks. Kui indeksi väärtus on suurem kui 100, on leibkonna jaoks eluase taskukohane. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda taskukohasem eluase neile on.
PDF Balti eluaseme taskukohasuse indeks - 11 september 2012Kui soovite rohkem teavet selle ülevaate kohta, võtke palun ühendust
Kristjan Tamlaga: +372 888 7952, kristjan.tamla@swedbank.ee.

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)