Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks - 15. märts 2012
Eluaseme taskukohasuse indeks kerkis Tallinnas 154,3-le ja Riias 145,6-le, kuid langes Vilniuses 101,7-le
  • Selle aasta neljandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõige enam Tallinnas. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-suurust korterit – tõusis Tallinnas kolmanda kvartali 144,2-lt 154,3-le neljandas kvartalis. BETI väärtus suurenes ka Riias, kuid mõnevõrra vähem – 141,5-lt 145,6-le. Eluaseme taskukohasus Vilniuses neljandas kvartalis aga langes – 101,7-ni. Need BETI väärtused näitavad, et meie leibkonna netopalk oli Tallinnas 54,3%, Riias 45,6% ja Vilniuses 1,7% kõrgem palgatasemest, mida on vaja, et eluase muutuks taskukohaseks; seda juhul, kui meie tingimus, mille järgi kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast, on täidetud.

  • Tallinna BETI väärtuse suure tõusu peamiseks põhjuseks on kasvanud palgad. Lisaks avaldasid indeksi tõusule mõju ka langenud intressimäärad (9 protsendipunkti võrra). Korterihinnad kasvasid kvartaliga vaid 0,2% ega mõjutanud indeksi väärtust oluliselt.

  • Riia BETI väärtuse tõusule avaldasid mõju kõik kolm indeksi komponenti: netopalk kasvas 1,6%, samas kui korterihinnad langesid 1% ja intressimäärad langesid 2 protsendipunkti võrra.

  • Vilniuse BETI väärtus kahanes teist kvartalit järjest. Neljanda kvartali langus oli peamiselt tingitud märkimisväärsest korterihindade tõusust (kvartaliga 4,9%). Samas avaldasid väikest positiivset mõju indeksi väärtusele nii intressimäärade langus (2 protsendipunkti võrra) kui ka palgatõus (2,9%).

  • Aeg, mida leibkond vajab kodulaenu sissemakse kogumiseks, vähenes võrreldes kolmanda kvartaliga nii Riias kui ka Tallinnas, ulatudes mõlemas pealinnas 25 kuuni. Vilniuses see ajaperiood aga veidi suurenes – 37 kuuni.

  • BETI väärtus on 100 sel juhul, kui leibkond maksab 30% oma netopalgast kodulaenu tagasimakseteks. Kui indeksi väärtus on suurem kui 100, on leibkonna jaoks eluase taskukohane. Mida kõrgem on indeksi väärtus, seda taskukohasem eluase neile on.
PDF Balti eluaseme taskukohasuse indeks - 15. märts 2012Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)