Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks - 14. detsember 2011
Eluaseme taskukohasuse indeks tõusis Riias ja Vilniuses, kuid langes Tallinnas
  • Selle aasta kolmandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõige enam Vilniuses. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-suurust korterit – tõusis Vilniuses teise kvartali 103,8-lt 105,2-le kolmandas kvartalis. BETI väärtus suurenes ka Riias, kuid mõnevõrra vähem – 140,7-lt 141,1-le. Eluaseme taskukohasus Tallinnas aga langes juba teist kvartalit järjest, ulatudes kolmandas kvartalis 144,2-ni. Need BETI väärtused näitavad, et meie leibkonna netopalk oli Vilniuses 5,2%, Riias 41,1% ja Tallinnas 44,2% kõrgem palgatasemest, mida on vaja, et eluase muutuks taskukohaseks; seda juhul, kui meie tingimus, mille järgi kodulaenu maksed moodustavad 30% leibkonna netopalgast, on täidetud.

  • Tallinna BETI väärtuse suure languse peamiseks põhjuseks on jõudsalt kasvanud korterihinnad. Samas avaldasid indeksi langusele mõju ka hooajalised palgamuutused ja pisut kõrgemad intressimäärad. Korterihinnad kasvasid kvartaliga 3,4% ning uute kodulaenude keskmine intressimäär kerkis 3,72%-lt 3,77%-le.

  • Vilniuse BETI väärtuse paranemisele aitasid kaasa langenud korterihinnad, täpsemalt 1,9% teise kvartaliga võrreldes. Suuremat indeksi väärtuse tõusu takistasid 4 protsendipunkti võrra kõrgemad intressimäärad ja vaid 0,1% kasvanud palgad.

  • Riia BETI väärtus suurenes kerkinud intressimääradest hoolimata, kuna korterihinnad langesid ning palgad tõusid.

  • Aeg, mida leibkond vajab kodulaenu sissemakse kogumiseks, vähenes pisut võrreldes teise kvartaliga nii Riias kui ka Vilniuses, ulatudes vastavalt 26 ja 35 kuuni. Tallinnas see ajaperiood aga suurenes 2 kuu võrra 26 kuuni.
PDF Balti eluaseme taskukohasuse indeks - 14. detsember 2011


Kui soovite rohkem teavet BETI raporti kohta, siis palun võtke ühendust pr Annika Paabutiga, +372 888 5440, annika.paabut@swedbank.ee

Kui Te ei soovi edaspidi enam BETI raportit saada, siis palun valige allpool kas "Tellimuse muutmine" või "Tellimuse lõpetamine".

Esita tellimus!
Antud kiri on saadetud Swedbanki poolt koostöös Brightly'iga. Tegemist on personaalse kirjaga.
PDF dokumentide vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader. (lae alla siin)