Swedbanki majandusanalüüs

Arhiiv

Kuvatud on 100 viimast eestikeelset publikatsiooni. Rippmenüü abil saab valida üksikuid publikatsioone.

Eesti majandusülevaade
Nov 7, 2019
Swedbanki majandusprognoos - November, 2019
Swedbanki majandusprognoosNovember 2019Maailmamajanduse kasv jääb lähiajal nõrgaksUSA ning mitmete Euroopa riikide majandused on siiani hästi vastu pidanud, kuid kindlustunde näitajad on olnud juba pikemalt langustrendis ning mõnes riigis saavutanu..
Eesti majandusülevaade
Aug 27, 2019
Swedbanki majandusprognoos - August, 2019
Swedbanki majandusprognoosAugust 2019Maailma majanduskasv on aeglustumasPoliitiline ebakindlus ohustab euroala majanduskasvu väljavaadetPoliitiline turbulents avaldab maailmamajandusele negatiivset mõju. USA ja Hiina vahelise kaubanduskonfliktiga j..
Eesti majandusülevaade
Apr 11, 2019
Swedbanki majandusprognoos - Aprill, 2019
Swedbanki majandusprognoosAprill 2019Ebakindlus maailmamajanduse kasvu väljavaate suhtes püsibNii Euroopa kui ka USA tööstuse näitajad eelmisel aastal nõrgenesid ning sama trend jätkus ka selle aasta alguses. Samal ajal näitab teenuste sektor head ..
Eesti majandusülevaade
Jaan 30, 2019
Swedbanki majandusprognoos - Jaanuar 2019
Swedbanki majandusprognoosJaanuar 2019Maailmamajanduse kasvu aeglustumise taga on paljuski poliitikaga seotud ebakindlusGlobaalne majanduskasv aeglustub. Kui suures ulatuses ja kui kiiresti aeglustumine toi-mub ning mida poliitikakujundajad teevad ..
Eesti majandusülevaade
Nov 8, 2018
Swedbanki majandusprognoos - November 2018
Swedbanki majandusprognoosNovember 2018Maailmamajanduse väljavaade on hea, kuid ohumärke on paljuKäesoleva aasta sügist on saatnud finantsturgude volatiilsus ja kartus, et järgmine majanduslangus hakkab järjest lähemale jõudma. Suuremad majandu..
Eesti majandusülevaade
Aug 30, 2018
Swedbanki majandusprognoos - August 2018
Swedbanki majandusprognoos August 2018 Vaatamata arvukatele riskidele on maailmamajanduse lähiaja väljavaade hea
Eesti majandusülevaade
Märts 27, 2018
Swedbanki majandusülevaade - March, 2018
Swedbanki majandusprognoosMärts 2018
Eesti majandusülevaade
Jaan 24, 2018
Swedbanki majandusprognoos - jaanuar 2018
Swedbanki majandusprognoos Jaanuar 2018Maailmamajanduse kasv on jätkuvalt tugev 2018. aasta alguses on maailmamajanduse kasv jõudnud tugevamale alusele Euroala majanduse taastumine on hoogustunud ning meie prognoosi järgi USA majanduskasv sel aast..
Eesti majandusülevaade
Nov 9, 2017
Swedbanki majandusprognoos - November 9, 2017
Swedbanki majandusprognoos November 2017 Maailmamajanduse kasvuväljavaade püsib hea Tugev majanduskasv Euroopas tähendab Eestile paremaid ekspordivõimalusi
Eesti majandusülevaade
Aug 29, 2017
Swedbanki majandusülevaade - August 29, 2017
Swedbanki majandusprognoos August 2017 Maailmamajanduse kasvutsükkel jätkub
Eesti majandusülevaade
Apr 6, 2017
Swedbanki majandusprognoos - aprill 2017
Eesti majanduskasvul kindlam hoog • Maailmamajanduse kasvuväljavaade on viimastel kuudel paranenud • Tugevam välisnõudlus toetab Eestis juba kiirenenud ekspordikasvu püsimist • Meie prognoosi järgi investeeringute kasv sel aastal taastub • T..
Eesti majandusülevaade
Jaan 19, 2017
Eesti – haara kinni kasvuvõimalustest!
• Arenenud riikides majanduskasv kiireneb • Eestis ekspordikasv jätkub ja investeeringud paranevad • Tööturgu mõjutab töövõimereform Tugevam kindlustunne Euroopas ja USAs Euroopa ja USA majandused on ebakindlale keskkonnale vaatamata hästi va..
Eesti majandusülevaade
Nov 17, 2016
Trumpi võit kõigutab vana maailmakorda
• USA fiskaalse stimuleerimise ootus suurendab kindlustunnet • Majanduskasvu pikaajaline väljavaade püsib siiski nõrk • Põhja- ja Baltimaad on ebakindlas majanduskeskkonnas hea vastupanuvõimega Trumpi võit toob kaasa muutused globaalses m..
Eesti majandusülevaade
Aug 29, 2016
Populism – maailmamajanduse taastumise Achilleuse kand?
• Maailmamajanduse kasv on endiselt nõrk ja seotud poliitiliste riskidega • Baltikumis peaks majanduskasv järgmisel aastal kiirenema • Eesti majandus on küpsem, aga areneb aeglasema kiirusega Veidi kiirem majanduskasv, aga suurem populismi oht ..
Eesti majandusülevaade
Apr 14, 2016
Maailmamajanduse kasvu ohustavad poliitilised tegurid
Maailmamajanduse kasv tasapisi kiireneb, takistuseks võib saada poliitiliste riskide realiseerumine Läänemere regiooni majandused arenevad erineva kiirusegaEesti majandus vajab rohkem investeeringuid Maailmamajanduses on oodata pikka, pingelist suv..
Eesti majandusülevaade
Jaan 26, 2016
Eesti majandusel varasemast väiksem kasvuvõimekus
Eesti majanduskasv aeglustus möödunud aastal 1,2 protsendini, seda peamiselt nõrgenenud välisnõudluse ja selle negatiivse mõju pärast ärisektori kindlustundele ja investeeringutele.Paranenud välisnõudluse kasvu väljavaade suurendab eeldatavasti ka ..
Eesti majandusülevaade
Nov 10, 2015
Majanduskasv muutub laiapõhjalisemaks
Arvatust suurema ekspordi ja investeeringute kahanemise tõttu korrigeerisime 2015. aasta Eesti SKP kasvu 0,3 protsendipunkti allapoole ning ootame 1,6 protsendilist kasvu. Kasvu korrigeerimise tingis ka Statistikaameti poolt möödunud aasta SKP tase..
Eesti majandusülevaade
Aug 24, 2015
Swedbanki majandusprognoos - August 2015
Maailmamajandus: peamised riskid on seotud arenevate turgudegaMaailmamajanduse üldiselt positiivset väljavaadet ohustavad suurenenud negatiivsed riskid. Föderaalreservi intressimäära tõstmine toetab USA dollari kurssi, mis võib aga koos hiljutise H..
Eesti majandusülevaade
Apr 21, 2015
Paremad väljavaated majanduskasvuks
Möödunud aasta lõpus oodatust tugevama majanduskasvu, sel aastal valitsuse suuremate investeeringute ning veidi paranenud välisnõudluse väljavaadete tõttu korrigeerisime 2015. aasta Eesti majanduskasvu 2,1%-le (jaanuaris prognoosisime 2,0%). Lisaks..
Eesti majandusülevaade
Jaan 27, 2015
Väliskeskkond ebakindel, kuid sisetarbimine tugev
Möödunud aastal kasvas Eesti majandus peamiselt eratarbimise tugeva kasvu ja aasta teisel poolel kiirenenud ekspordi toel 1,9%. Väliskeskkonna halvenemise ja selle võimaliku negatiivse mõju tõttu ekspordile ja ettevõtetesektori investeeringute..
Eesti majandusülevaade
Nov 6, 2014
Eesti majanduskasv on paranemas
Eesti majandus kasvab sel aastal 2% ning kiireneb järk-järgult 2015. ja 2016. aastal, vastavalt 2,5% ja 3%-ni, paraneva välisnõudluse ja ettevõtete investeeringute kasvu toel. Selle aasta majanduskasvu korrektsiooni taga on peamiselt septembris ava..
Eesti majandusülevaade
Aug 26, 2014
Maailmamajanduse olukord taas ebakindel
Ootame maailmamajanduse mõõdukat kasvu, mille eestvedajateks on USA ja Ühendkuningriigi tugevnevad majandused. Kasvu pidurdavad aga geopoliitilised pinged, euroala aeglane majanduskasv ja mitmete arenevate turgude suur tasakaalustamatus. Kuna..
Eesti majandusülevaade
Apr 8, 2014
Eesti majandus kasvab sellel aastal 1,8%
Meie peamiste kaubanduspartnerite nõudlus sellel ja järgmisel aastal küll paraneb, kuid jääb oluliselt väiksemaks, kui veel paar kuud tagasi ootasime. Ühest küljest tugevneb euroala majandus järk-järgult ning see annab Eesti ettevõtetele rohkem või..
Eesti majandusülevaade
Jaan 21, 2014
Erinevakiiruseline üleilmne majanduskasv suurendab poliitilisi väljakutseid
Erinevused riikide majanduskasvudes suurenevad eesotsas USA ja Ühendkuningriigiga. See tõstab majanduspoliitiliste otsuste kaalukust. Rootsi majanduskasv taastub 2014. aastal ja aeglustub siis taas 2015. Majanduspoliitika karmistub, tarbimist mõj..
Eesti majandusülevaade
Okt 23, 2013
Eesti majanduskasv aeglustub sellel aastal 1,6%ni
Välisnõudlus on jätkuvalt ebasoodne. Viimastel kuudel on euroala majanduses toimunud pööre paremuse suunas, kuid meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskasvu ootused on veidi madalamad kui veel paar kuud tagasi. Aasta lõpupoole ootame välisnõudl..
Eesti majandusülevaade
Aug 27, 2013
Vana maailma majandus elavneb taas
Euroopa majandus on põhjast läbi käinud ning USA majandus on valmis kiiremaks kasvuks. Peamised riskid on seotud arenevate turgudega. Rootsi majandusele mõjuvad kosutavalt kaubanduspartnerite majandusolukorra paranemine ning valimistega seotud k..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Juuni 13, 2013
Eluaseme taskukohasus paranes Vilniuses, kuid halvenes Riias ja Tallinnas
Käesoleva aasta esimeses kvartalis paranes eluaseme taskukohasus Vilniuses. Swedbanki Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5-kordse keskmise netopalgaga ja kes soovib osta..
Eesti majandusülevaade
Apr 10, 2013
Ere koidukuma põhjataevas
Maailmamajandus Maailma majanduse kasv on taastumas. Jätame 2013. aasta kasvuprognoosi 3,1%le, kuid tõstame 2014. aasta oma 3,7%ni. Oleme pessimistlikumad olukorra suhtes Lõuna-Euroopas, seal hulgas ka Prantsusmaa, kuid optimistlikumad Saksamaa..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Märts 14, 2013
Eluaseme taskukohasuse indeks tõusis kõikides Balti riikide pealinnades
Eelmise aasta neljandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus Balti riikide pealinnadest kõige enam Vilniuses. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgag..
Eesti majandusülevaade
Jaan 16, 2013
Probleemid püsivad, kuid riskid on vähenemas
Maailmamajandus Maailma majanduse kasv aeglustus 2012. aasta teisel poolel. Samas oli kasvutempo regiooniti väga ebaühtlane – majanduskasv kiirenes USAs ja Hiinas, kuid euroala ja Jaapan vaevlesid endiselt majanduslanguse käes. Ootame tän..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Dets 10, 2012
Eluaseme taskukohasuse indeks tõusis Riias ja Vilniuses, kuid stabiliseerus Tallinnas
Selle aasta kolmandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus Balti riigi pealinnadest kõige enam Riias. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Sept 11, 2012
Balti eluaseme taskukohasuse indeks tõusis Tallinnas 164,5-le, Vilniuses 109,8-le ja Riias 138,3-le
Selle aasta teises kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõigis kolme Balti riigi pealinnas. Suurim paranemine toimusTallinnas, kus Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,..
Eesti majandusülevaade
Aug 21, 2012
Maailm ei muutu, muutume meie
Maailmamajandus Maailma majanduskasv on aeglustumas ning euroala majandus on languses. Langetasime maailmamajanduse kasvu selle aasta ootuse 3,1%-lt 3%-le ning järgmise aasta oma 3,4%-lt 3,1%-le. 2014. aastaks ootame siiski väljavaadete paranem..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Juuni 15, 2012
Eluaseme taskukohasuse indeks kerkis Vilniuses 104,9-le ja Tallinnas 155,3-le, kuid langes Riias 136,8-le
Selle aasta esimeses kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõige enam Vilniuses. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-suu..
Eesti majandusülevaade
Apr 24, 2012
Taastumine jätkub aegamööda
Maailmamajandus - kasv kosub aegamisi Maailmamajanduse arengud on aasta esimestel kuudel olnud vastuolulised – ühelt poolt on paranenud kindlustunne ja tööstustoodangu näitajad, teisalt on naftahinna tõus ületanud ootusi ning majanduskasv ..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Märts 15, 2012
Eluaseme taskukohasuse indeks kerkis Tallinnas 154,3-le ja Riias 145,6-le, kuid langes Vilniuses 101,7-le
Selle aasta neljandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõige enam Tallinnas. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-su..
Eesti majandusülevaade
Jaan 24, 2012
Eesti majandus - Aeglasem, ent stabiilsem kasv
Maailmamajandus - Ees on keerulised ajad Maailmamajanduse taastumine on hoogu kaotamas – euroala oodatav kasv on negatiivne ja USAs aeglane. Meie ootuste järgi aeglustub maailmamajanduse kasv eelmise aasta 3,6%-lt 3,1%-ni nii sel kui ka t..
Balti Eluaseme Taskukohasuse Indeks
Dets 14, 2011
Eluaseme taskukohasuse indeks tõusis Riias ja Vilniuses, kuid langes Tallinnas
Selle aasta kolmandas kvartalis paranes eluaseme taskukohasus kõige enam Vilniuses. Balti eluaseme taskukohasuse indeks (BETI) – mille aluseks on võetud leibkond, kelle sissetulek on võrdne 1,5 keskmise netopalgaga ja kes soovib osta 55 m²-su..
Eesti majandusülevaade
Aug 23, 2011
Eesti majanduskasvu toetab endiselt tugev sisenõudlus
Maailmamajandus Ootused nii USA kui ka euroala majanduskasvu osas on võrreldes meie kevadprognoosiga halvenenud. Finantsturud on ebakindlad ja kindlustunne languses. Seetõttu vähendasime oma maailmamajanduse kasvuprognoosi sel aastal 4%-lt 3,8%-..