Swedbank Economic Outlook - 3rd qtr - 2019
Tuffare tider för svensk ekonomi

Världsekonomin tappar fart och går in i en tydlig avmattning nästa år. Det här spiller över på svensk ekonomi som bromsar in snabbare än väntat. Vi justerar ned tillväxtprognosen för Sverige och räknar med att BNP ökar med ca 1 procent nästa år och knappt 1,5 procent 2021. Riksbanken väntas ligga still med styrräntan på -0,25 procent fram till och med 2021. För att dämpa nedgången i ekonomin efterlyses mer finanspolitiska stimulanser.

PDF-Document Swedbank Economic Outlook
Movie Länk till intervju om rapporten

För mer information, vänligen kontakta: Anna Breman, telefon:+46703149587

Subscribe »
This letter is distributed by Swedbank in cooperation with Brightly. The letter is personal.
You need Adobe Acrobat Reader to show PDF documents. (download here)